Deze website www.groeneboekenshop.nl en diens assortiment zijn met de grootste zorg samengesteld. Het gebruik van deze informatie en samenstelling is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, oneigenlijk verspreidt of op andere wijze misbruikt. 

De productgegevens, leveringstijden, voorraden en selectie van producten op deze site zijn zo compleet en zorgvuldig mogelijk weergegeven. Eventuele fouten en afwijkingen daarin zijn niet-bindend.

Mocht u onjuiste of onvolledige gegevens aantreffen, dan wordt u uitgenodigd dit per e-mail aan ons kenbaar te maken.