Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij vast hoe wij met uw gegevens omgaan.

1  Persoonsgegevens

Om goed te communiceren met onze doelgroep legt de Groeneboekenshop bepaalde gegevens vast. Deze gegevens worden alleen voor onderstaande specificaties gebruikt

Van Klanten leggen we bestelde producten, emailadressen en NAW gegevens vast ten behoeve van het versturen van bestelde boeken en ten behoeve van een correcte follow-up en efficiente klantenservice.

Van Nieuwsbriefabonnees leggen we emailadressen vast ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven. Deze adressen registreren we op verzoek van de ontvanger en van recente klanten. Verzoeken tot ontvangst van nieuwsbrief kan via aanmelding op e website en ook tijdens markten of andere persoonlijke contacten waarin de ontvanger blijk geeft van zijn/haar belangstelling. 

Van website bezoekers leggen we IP adressen vast ten behoeve van bezoekersstatistieken.


2 Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van

 1. Status van bestelling – de bestelling is daadwerkelijk gedaan en betaald.
 2. Uitleveringsverplichting - bestelde boeken worden per post aan huis bezorgd. 
 3. Marketing doeleinden – klanten en geïnteresseerden die dit hebben aangegeven ontvangen een nieuwsbrief. 
 4. Account bij groeneboekenshop.nl – een klant kan er voor kiezen om een account aan te maken waardoor hij/zij haar bestellingen kan volgen en zijn/haar adres gegevens kan opslaan bij de groeneboekenshop vanuit gemak en service oogpunt.
  Het nemen van een account is niet verplicht. De klant kan ook bestellen zonder dat accountgegevens worden opgeslagen. 
 5. Boekhouding – indien een klant per email en op factuur besteld, krijgt hij/zij een debiteuraccount, waarbij adres gegevens en besteldata worden opgeslagen.
  Historie hiervan ten behoeve van het nagaan van betaalverplichtingen en ten behoeve van verplichtingen vanuit de belastingen en accountability van dien aard.

ClubGroen verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens en geenenkele transactie of communicatie met het bedrijf vereist deze gegevens.


3  Toestemming van klant 

Deze vijf grondslagen worden aan de klant meegedeeld via de algemene voorwaarden van Groeneboekenshop, waarin verwezen wordt naar deze privacy verklaring. Door een bestelling te plaatsen, een nieuwsbrief aanmelding te doen of een account aan te maken gaat de klant akkoord met deze registratie.


4  De klant behoudt het ‘recht tot vergeten worden’

De klant kan zijn/haar registratie ongedaan maken door

 1. Zich uit te schrijven de nieuwsbrief – deze uitschrijflink wordt per nieuwsbrief mee gestuurd.
 2. Zijn/haar account op te zeggen per e-mail aan de groeneboekenshop. Deze account registratie zal dan ongedaan worden gemaakt, tenzij er nog openstaande kwesties relevant zijn. (Geschil in levering of openstaande uitleveringen).
 3. Met uitzondering van gegevens ten behoeve van verplichtingen, opgelegd door de overheid aan Groeneboekenshop (denk aan de wettelijke bewaartermijn belastingen). 


5  Verstrekking van gegevens aan derden

Door u verstrekte gegevens worden alleen door onszelf gebruikt ten behoeve van marketing en communicatie en accountability. Zij worden nimmer aan derden verstrekt, met uitzondering voor die handelingen die de Groeneboekenshop heeft uitbesteed aan partners, gerenommeerde dienstverleners Dit betreft:

Leveranciers en dienstverleners. Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder verzendhuis Centraal Boekhuis, payment service provider (Mollie) voor het veilig innen van betalingen, of hosting bedrijven voor het hosten van onze website. Aan hen worden gegevens noodzakelijkerwijs verstrekt, louter ter uitvoering van de service.

Boekhouding en overheid  De betalingsgegevens worden vastgelegd in onze boekhouding. Wij zijn wettelijk verplicht uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.


6  Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

7  Cookies

Wij plaatsen cookies en andere informatie op de computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. U kunt in de cookie-voorkeuren zien welke cookies er geplaatst worden. Functionele cookies worden altijd geplaatst daar deze essentieel zijn voor een goede werking van de website.


8  Verdere informatie 

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op: klantenservice@groeneboekenshop.nl


9  Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 20 mei 2020. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen en zullen u verwittigen als het om een belangrijke wijziging gaat.