Orchideeën van de Benelux

Veldgids

C.A.J. Kreutz

€ 19,90

Als je voor 22:00 uur bestelt, wordt je order vandaag nog verwerkt.

Deze veldgids Orchideeën van de Benelux behandelt de orchideeën van Nederland, België en … lees meer
Deze veldgids Orchideeën van de Benelux behandelt de orchideeën van Nederland, België en Luxemburg. Een belangrijke reden hiervoor is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen deze drie landen door grensoverschrijdende plantengeografische districten met de daaraan gebonden kenmerkende orchideeënsoorten.
In dit boek worden alle voorkomende en uitgestorven taxa van de Benelux gepresenteerd. Zij zijn logisch op alfabetische volgorde geclusterd. De taxa worden gepresenteerd met hun correcte naamgeving, belangrijkste synoniemen, kenmerkende eigenschappen, bloeitijd, biotoop alsmede hun verspreiding. Daarnaast per taxon een actuele verspreidingskaart met een rastergrootte van 4 km2 in drie tijdvakken: 1850-1950, 1951-1999 en 2000-2021. In de inleiding wordt kort ingegaan op de systematiek, biologie, bloembouw, de fytogeografische districten en informatie over de verspreidingskaarten.

Ce guide de terrain des Orchidées du Benelux couvre les orchidées des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg. Il traduit une nette corrélation entre ces trois pays du fait des aires phytogéographiques transfrontalières associées à des cortèges spécifiques d'orchidées.
Dans ce livre sont abordés tous les taxa présents et éteints du Benelux. Ils sont regroupés logiquement par ordre alphabétique. Les taxa sont présentés avec leur nom correct, leurs principaux synonymes, leurs traits caractéristiques, leur période de floraison, leur biotope ainsi que leur distribution. En outre, une carte de répartition actuelle pour chaque taxon avec une grille à mailles de 4 km² pour trois périodes : 1850-1950, 1951-1999 et 2000-2021. L'introduction traite brièvement de la systématique, de la biologie, de la structure florale, des aires phytogéographiques et des informations sur les cartes de répartition.

Dieser Feldführer der Orchideen der Benelux-Länder beinhaltet die Orchideen der Niederlande, Belgiens und Luxemburg. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass eine klare Beziehung zwischen diesen drei Ländern über die grenzübergreifenden, phytogeographischen Distrikte mit verwandten Orchideenarten besteht.
In diesem Buch werden alle vorkommenden und ausgestorbenen Taxa der Benelux-Länder vorgestellt. Sie sind logisch in alphabetischer Reihenfolge gruppiert. Die Arten werden mit ihren korrekten Namen, wichtigsten Synonymen, charakteristischen Merkmalen, Blütezeit und Biotop, sowie ihrer Verbreitung, inclusive einer aktuellen Verbreitungskarte für jedes Taxon mit einem Grid von 4 km2 in drei Zeiträumen (1850-1950, 1951-1999 und 2000-2021) dargestellt. In der Einleitung wird kurz auf die Systematik, Biologie eingegangen, der Blütenbau, die phytogeografischen Gebiete und Informationen zu den Verbreitungskarten.

This field guide of the Orchids of the Benelux covers the orchids of the Netherlands, Belgium and Luxembourg. It reflects the clear correlation between these three countries through cross-border phytogeographical districts with their associated orchid species.
This book covers all orchid species recorded in the Benelux, including those which are now extinct there. They are presented logically in alphabetical order. The taxa are listed with their correct names, most important synonyms, main characteristics, flowering time and habitat, as well as their distribution. In addition, current distribution maps for each species with a grid size of 4 km2 in three chronological periods (1850-1950, 1951-1999, 2000-2021) are presented. The introduction briefly discusses the systematics, biology, flower biology, the phytogeographic districts and information about the distribution maps.
ISBN 9789083141107
Uitgever Kreutz Publishers
Jaar 2021
Pagina's 256
Auteur C.A.J. Kreutz
Taal Nederlands
Uitvoering Hardback
Druk 1
Formaat (mm) 248x172x23
Gewicht (gram) 938

Bezorginformatie

Voor een volledig overzicht van portokosten, klik hier

Voeg toe aan wenslijst

Wat lezers vinden

Schrijf uw beoordeling!

Orchideeën van de Benelux

Orchideeën van de Benelux

Deze veldgids Orchideeën van de Benelux behandelt de orchideeën van Nederland, België en …

Gerelateerde boeken